léto 2007

DV IMAGE

Třetí týden v červenci se konal náš první liščí tábor. I místní lišky se tomu divili, ale sešli jsme se na něm v plném počtu. Nikdo si to nechtěl nechat ujít.

Na známém suchdolském tábořišti jsme si, za pomoci rodičů postavili stany, vztyčili stožár na vlajku a rychle se zabydleli.
Někteří se zabydleli rychle ( Pavouk ).
Celým táborem se nesla hra podle filmové pohádky Lotrando a Zubejda. Plnil se jeden úkol za druhým. Družiny spolu soutěžily nejen v táboře, ale i na výpravách. Někteří to brali opravdu vážně. Vždyť šlo také o pohár.
Mnozí si vzali za další úkol, splnit si nováčkovskou skautskou zkoušku. Někteří jí plnili i dlouho do večera, ale pět z nich ji také dokončili.
Sláva jim !!!
Lovili jsme také bobříky. Je to soubor úkolů, které není někdy lehké splnit. Některé jsou lehčí a jiné těžší. Například bobříka hladu nebo mlčení splnil jen málo kdo.
Bobříka samoty plnili jen ti nejstarší. Škoda, že jim to někdo zkazil.
Vyráběli jsme si oddílová trika, každá družina ve své barvě. Navštívili Bělský mlýn, či prošli v noci stezku odvahy.
Konec se k nám bohužel blížil sedmimílovými kroky, a tak jsme v páteční odpoledne uspořádali soutěž ve výrobě masek, některé byly obzvláště povedené.Večer jsme uspořádali slibový oheň, na kterém dokonce první dvě vlčata Martin Šálek a Honza Šmidra přede všemi splnili vlčácký slib.
Vše to rychle skončilo, druhý den jsme ještě v rychlosti dokončili celotáborovou hru, vyhrála to nakonec zelená družina Jeleni, druzí byli Jestřábi a na třetím místě Medvíďata.
Rozloučili jsme se s tábořištěm, stany zbourali, vše kolem uklidili a rozjeli se na kolech do svých domovů.
Už se všichni těšíme až se sejdeme po prázdninách poprvé 15.září na první schůzce. Vždyť také začne další dlouhodobá hra na celé pololetí Dračí doupě. Uhájí si Jeleni pohár, nebo ho budou muset předal jiné družině.

You may also like...